København og Omegns kredsstyrelse består af følgende:

Formand
Flemming Thøgersen
36758040
flemming.thogersen@outlook.dk

Næstformand
Jens Brunsgaard
40269553
jens@pc-work.dk

Kasserer og sekretær
Jens K. L. Jørgensen
20890641
jens@sorte.dk

Medlemmer

Hanne Ekstrand, 22203325, hanne.ekstrand@gmail.com

Marion Pedersen, 21171530, marionoghenrik@gmail.com

Jørgen S. Søndergaard, 3024 7881, jss@smidstrup.net